Kahjukäsitlus

Õnnetusjuhtumi kahjukäsitlus tähendab:

Kindlustusseltsile vormistatakse vastav avaldus/taotlus, kus kirjeldatakse juhtunut ja toimumise aega ning muid seonduvaid asjaolusid.

Enamjaolt peaks seda tegema kirjalikult, kindlustusseltsi kodulehelt online.

Lisaks peaks esitama liiklusõnnetuse korral süülisust kinnitava paberi (selleks on LÕ kollasega blankett, või ka lihtkirjas allkirjastatud seletuskiri) ning sõiduki ja juhi/valdaja isiku dokumendid. Õnnetusjuhtumi sujuvamaks menetlemiseks saame olla abiks dokumentide täitmisel, samas teostame ka vigastatud sõiduki ülevaatuse. Sedasi toimides hoiate kokku aega, mis kuluks esmalt seltsi minekule ja hiljem auto vigastusi näitama sõitmisele. Vajadusel tuleme ka Teie juurde ja teostame mainitud protsessi Teile sobivas kohas, see toimib juhul kui auto ei liigu või on kliendil endal ebamugav kohale tulla.

Tähelepanek:

Enamjaolt arvatakse ekslikult, et nt. sündmuskohalt telefonitsi Kindlustusele teatamine ongi kahjukäsitlus ja tagab edasise protsessi jätkumise. Kahjuks sellest siiski ei piisa ja eelmainitud protsessi mitte tegemisel võib jällegi lisanduda Teie probleemi lahendamisele põhjendamatut lisa aega. Et seda ei juhtuks võtke meiega ühendust juba sündmuskohalt helistades telefonil 56 217 800, et saaksime tekkinud ebameeldivused lahendada Teie eest.

If Kindlustusele saad õnnetusest kiirelt ja mugavalt teatada  If iseteeninduses või  If Mobile Baltics rakenduse kaudu.