Garantii

Tuues oma sõiduki meie juurde remonti, kehtib Teile üheaastane garantii!

 1. Tingimused
  1. Kõikidele meie töökodades remonditud sõidukitele tagatakse remondi ning värvkatte defektide garantii 365 päeva.
  2. Garantiiaeg algab sõiduki kliendile tagastamise hetkest ning jääb kehtima ka omanikuvahetuse puhul.
  3. Teostatud värvitöödele, remondile või detailidele, mis paigaldati sõidukile avariiremondi käigus, pakume pikendatud garantiid vastavalt ostu-müügi arvele ja garantiitingimustele, kuni sõiduki üldgarantiiaja lõpuni, kui tegemist on:
   a) Uute sõidukitega, millele kehtib tootjapoolne garantii;
   b) Uute originaalvaruosadega;
   c) Uute originaaltarvikutega.
  4. Kõiki seadistustöid, sh uste, katete ning auto geomeetria seadistusi võidakse kuni 6 kuu jooksul alates auto garantiialguse kuupäevast vaadelda remontijapoolsete vigadena. 6 kuu möödumisel vaadeldakse vigu loomulikust kulumisest tingitud vigadena.
  5. Järgnevatele detailidele kehtib kolmekuuline garantii:
   a) Pidurite hõõrdkatted;
   b) Õhu-, tolmu- ja kütusefiltrid;
   c) Rehvid;
   d) Klaasipuhasti harjad.
  6. Hõõglampidele kehtib ühekuuline garantii.
  7. Garantiikorras vahetatud detailid jäävad remondiettevõtte omandisse.
  8. Nõudeid suure läbisõiduga sõidukitele käsitletakse remondiettevõtte poolt üksikjuhtudena, võttes arvesse loomuliku kulumise mõjusid autole.
  9. Remondiettevõttel on õigus teha koopia sõiduki hooldusraamatust.
  10. Remondiettevõttel on õigus sõiduki omanikult nõuda, et auto toimetatakse defekti ülevaatuseks kohale suuremast mustusest puhastatult.
  11. Puuduste kõrvaldamise viisi määrab remondiettevõte.
 1.  Garantii alla ei kuulu Teie sõiduk juhul, kui
 1. Klient ei teavitanud remondiettevõtet defektist esimesel võimalusel või ei võimaldanud garantiiremondi läbiviimist esimesel võimalusel.
 2. Loomulik kulumine ning kaudne kulu, sh:
  a) saamata jäänud tulu,
  b) ebamugavusest tingitud kahju,
  c) transpordikulu,
  d) sideteenuste kulud,
  e) majutus,
  f) sõiduki rent,
  g) vara ja väärtasjade kaotus jms.
 3. Klient ei ole järginud sõiduki kasutamise juhendit ja auto hooldamise eeskirju ja regulaarne hooldus ei ole teostatud hooldusgraafikus märgitud ajal.
 4. hooldustest, võidakse tema garantiinõudeid piirata või jätta rahuldmata.
 5. Sõiduki puuduste kõrvaldamisel garantii raames kehtib nimetatud esialgne remondijärgne garantiiaeg. Defektide kõrvaldamise käigus tehtud töödel ja tarvikutel oma eraldi garantii puudub.
 6. Vigastus on tekkinud väliste mõjutuste või auto ebapiisava hooldamise tõttu.
 7. Kerevigastusi pole õigeaegselt ja professionaalselt kõrvaldatud vastavalt värvimaterjali tootja eeskirjadele.
 8. Roostetamine on põhjuslikus seoses mitteoriginaaldetailide ja tundmatu kvaliteediga varuosade kasutamisega.
 9. Autol on eelnevalt teostatud ebaprofessionaalselt kereremondi või värvimistöid. Samuti juhtudel, kus remonditav detail on eelneva ulatusliku korrosiooni kahjustusega.
 10. Sõidukit on kasutatud ebaotstarbekalt, sh võidusõit, maastikusõit, õppesõit.